فهرست دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون نمونه دولتی ملاصدرا سال تحصیلی 92

رضا ابراهیم خانی مرتضی

احسان اسرافیلی حسین

محمد امیری موسی

علی حاجی محمدی احمد

سیدپوریا حسینی

امیرحسین حنیفی اسماعیل

عرفان حیدری مجتبی

امیرحسین خلیلی مهدی

میلاد رجبی علی

امیرحسین زند محمدعلی

معین سلیمانی مجید

سیدمهدی سیادتی سیدشجاع

علیرضا سیف الهی

حسین شیخان ثمرین

ابراهیم صاحبی

پوریا عزیزی حمیدرضا

رضا عظیمی مجید

مهدی علی پناهی علی پور  

علی غلامی ابوالفضل

محمد قلی نسب خانعلی

امیرحسام لطفی سعید

رضا مرادی

محمدعلی میرزازاده

امیرمحمد نیكخواه

سعید هفتان عبدالمحمد

یوسف ولی زاده

حامد یوسف لو

علیرضا برزگرمحمدی مهدی

امیر دانیالی حسین رضا

احسان فهیم كمال محمدرضا

علیرضا نوری نادر

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 13 تیر 1391    | توسط: مهدی ربیع    |    |
نظرات() 

فهرست دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون نمونه دولتی هدایت سال تحصیلی 92

محمدحسین اسلامی منش

 پدرام افتخاری

علی ایمانی محمدعلی

محمدحسام آذرسرا

علی رضا آقاجان

امین بختیاری

علی پركارازگمی

مهدی تورانلو مرتضی

امیررضا حاجیان

حسین حیدری سزنقی

جواد رضائی حق وردی

محمدعلی رمضان پور

ماهان زارعی محمدتقی

حسن زاهدی علی

سیدی سید محمد علی

طباطبایی سید محمدرضا

مددی مهدی

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 13 تیر 1391    | توسط: مهدی ربیع    |    |
نظرات() 

اعلام اسمی دانش آموزان سمپاد و نمونه دولتی

اسامی دانش آموزان قبول شده در مدارس سمپاد ونمونه دولتی روزیک شنبه 11/4/91 اعلام می گردد

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 تیر 1391    | توسط: مهدی ربیع    |    |
نظرات() 

دانش آموزان قبولی البرز

 نام ونام خانوادگی  قبول دبیرستان نمونه
 پدرام افتخاری البرز 
 مهدی طاهر خانی  البرز
 علی کرمی  البرز
 امیر حسین لطفی  البرز
 نیما علی نقی  البرز
 عرفان حیدری  البرز
 کیوان شهامت نادری  البرز

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 تیر 1391    | توسط: مهدی ربیع    |    |
نظرات() 

اسامی دانش آموزان مقام آور در مسابقات فرهنگی ،هنری 5

نام ونام خا نوادگی

رشته مسابقه

رتبه اوّل

رتبه دوّم

رتبه سوّم

رتبه استان

علی گازرانی

تئاترصحنه ای

 

 

P

 

نیمانوشین آزاد

تئاترصحنه ای

 

 

P

 

محمداحمدی

تئاترصحنه ای

 

 

P

 

امیرشایان محمدی

تئاترصحنه ای

 

 

P

 

محمدسجادکبیری

تئاترصحنه ای

 

 

P

 

محمدرضا مهدوی

تئاترصحنه ای

 

 

P

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 تیر 1391    | توسط: مهدی ربیع    |    |
نظرات() 

اسامی دانش آموزان مقام آور در مسابقات فرهنگی ،هنری 4

نام ونام خا نوادگی

رشته مسابقه

رتبه اوّل

رتبه دوّم

رتبه سوّم

رتبه استان

محمدمهدی جزءصادقی

تئاترعروسکی

P

 

 

اول

مجتبی یوسفی نژاد

تئاترعروسکی

P

 

 

اول

محمدحسین ساعی جو

تئاترعروسکی

P

 

 

اول

سیدحسین موسوی

تئاترعروسکی

P

 

 

اول

امیر حسین میکاییل زاده

تئاترصحنه ای

P

 

 

اول

علی اکبر گرمرودی

تئاترصحنه ای

 

 

P

 

حسین قنبری

تئاترصحنه ای

 

 

P

 

مهدی مرادیان

تئاترصحنه ای

 

 

P

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 تیر 1391    | توسط: مهدی ربیع    |    |
نظرات() 

اسامی دانش آموزان مقام آور در مسابقات فرهنگی ،هنری 2

نام ونام خا نوادگی

رشته مسابقه

رتبه اوّل

رتبه دوّم

رتبه سوّم

رتبه استان

محمدمهدی جزءصادقی

تئاترعروسکی

P

 

 

اول

مجتبی یوسفی نژاد

تئاترعروسکی

P

 

 

اول

محمدحسین ساعی جو

تئاترعروسکی

P

 

 

اول

سیدحسین موسوی

تئاترعروسکی

P

 

 

اول

امیر حسین میکاییل زاده

تئاترصحنه ای

P

 

 

اول

علی اکبر گرمرودی

تئاترصحنه ای

 

 

P

 

حسین قنبری

تئاترصحنه ای

 

 

P

 

مهدی مرادیان

تئاترصحنه ای

 

 

P

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 تیر 1391    | توسط: مهدی ربیع    |    |
نظرات() 

اسامی دانش آموزان مقام آور در مسابقات فرهنگی ،هنری 3

نام ونام خا نوادگی

رشته مسابقه

رتبه اوّل

رتبه دوّم

رتبه سوّم

رتبه استان

امیرحسین میکاییل زاده

روزنامه دیواری

P

 

 

اول

محمد امین آذرنیا

روزنامه دیواری

P

 

 

اول

علیرضا حسن خرقانی

روزنامه دیواری

P

 

 

اول

حسین میرزایی

روزنامه دیواری

P

 

 

اول

عرفان جهانی

روزنامه دیواری

P

 

 

اول

روح الله کاویانی

روزنامه دیواری

P

 

 

اول

محمدحسین عینعلی

تئاترعروسکی

P

 

 

اول

حسام محبوبی

تئاترعروسکی

P

 

 

اول

احمدمحمدی

تئاترعروسکی

P

 

 

اول

محمد امین افشار

تئاترعروسکی

P

 

 

اول

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 تیر 1391    | توسط: مهدی ربیع    |    |
نظرات() 

اسامی دانش آموزان مقام آور در مسابقات فرهنگی ،هنری 1

ردیف

نام ونام خا نوادگی

رشته مسابقه

رتبه اوّل

رتبه دوّم

رتبه سوّم

رتبه استان

11

مجتبی یوسفی نژاد

انشای نماز

 

 

P

 

12

احسان   اسرافیلی

انشای نماز

 

 

P

 

13

امیرمحمّد   خداشناس

داستان نویسی

P

 

 

 

14

حسین   حاج کریم

شعر

 

P

 

 

15

رضا    عظیمی

شعر

 

 

 

 

16

علیرضا   اسکندری

نقّاشی با مداد

P

 

 

 

17

امیر   دانیال

نقّاشی رنگ روغن

P

 

 

 

18

محمّد   همّتی

نقّاشی رنگ روغن

P

 

 

 

19

پوریا   گوهری

نقّاشی رنگ روغن

 

 

P

 

20

« امام حسین و پیامبر اکرم»

سرودهمگانی

P

 

 

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 تیر 1391    | توسط: مهدی ربیع    |    |
نظرات() 

اسامی دانش آموزان مقام آور در مسابقات فرهنگی ،هنری

ردیف

نام ونام خا نوادگی

رشته مسابقه

رتبه اوّل

رتبه دوّم

رتبه سوّم

رتبه استان

1

مهدی   صفری

قرائت قرآن

P

 

 

 

2

محمّدعلی   سیّدی

قرائت قرآن

 

P

 

 

3

مهدی   ابراهیم خانی

حفظ قرآن

P

 

 

 

4

حسین   حاج کریم

حفظ   قرآن

P

 

 

 

5

رضا ابراهیم خانی

حفظ   قرآن

P

 

 

 

6

محمّدحسین   زمانی

مفاهیم  قرآن

 

 

P

 

7

مهدی   محمودی

احکام

P

 

 

 

8

علیرضا   ملک زاده

احکام

 

 

P

 

9

مهدی   احمدی

اذان

 

P

 

 

10

علی   پیک

انشای نماز

 

P

 

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 تیر 1391    | توسط: مهدی ربیع    |    |
نظرات() 

طرح درس قرآن پایه سوم

درس حفظ ومفاهیم قرآن

جلسه

روز

تاریخ

موضوع

1

دوشنبه

5/4/91

قرائت و حفظ سوره نبأ

2

دوشنبه

12/4/91

قرائت و حفظ سوره النازعات

3

دوشنبه

19/4/91

قرائت و حفظ سورهای عبس والتَّكویر

4

دوشنبه

26/4/91

قرائت و حفظ سورهای الاِنفطار والمطففین

5

دوشنبه

2/5/91

قرائت و حفظ سورهای الِانْشِقاق والبُروُج

نوشته شده در تاریخ شنبه 27 خرداد 1391    | توسط: مهدی ربیع    |    |
نظرات() 

طرح درس قرآن پایه دوم

درس حفظ ومفاهیم قرآن

جلسه

روز

تاریخ

موضوع

1

چهارشنبه

7/4/91

حفظ و قرائت سورهای (العلق والتین)

2

چهارشنبه

14/4/91

حفظ و قرائت  سورهای (انشراح و الضحی)

3

چهارشنبه

21/4/91

حفظ و قرائت سورهای (اللیل- الشمس-البَلَد)

4

چهارشنبه

28/4/91

حفظ و قرائت سورهای (الفَجر- الغاشیّة)

5

چهارشنبه

4/5/91

حفظ و قرائت سورهای (الاَعلی-الطارِق)

نوشته شده در تاریخ شنبه 27 خرداد 1391    | توسط: مهدی ربیع    |    |
نظرات() 

طرح درس کامپیوتردوم وسوم پایگاه تابستانی

درس کامپیوتر

جلسه

روز

تاریخ

موضوع

1

چهارشنبه

7/4/91

آشنایی با نصب و محیط نرم افزار فتوشاپ و آشنایی مختصر با ابزارها

2

چهارشنبه

14/4/91

افزودن روشنایی تصاویرگرفته شده بادوربینهای عکاسی وموبایل – نوشتن متن دلخواه برروی تصاویر

3

چهارشنبه

21/4/91

تغییر رنگ زمینه یک تصویر-برش قسمتی از تصویر-مونتاژ عکس برش خورده در تصویر دیگر

4

چهارشنبه

28/4/91

حذف قسمتی از یک تصویر-حذف نوشته های انگلیسی یک تصویر و جایگزین کردن ترجمه فارسی آن

5

چهارشنبه

4/5/91

ترسیم اشکال هندسی و دادن بعد به آنها

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 10 خرداد 1391    | توسط: مهدی ربیع    |    |
نظرات() 

طرح درس رباتیک سوم پایگاه تابستانی

طرح درس پایه سوم کلاسهای پایگاه تابستانی مدرسه راهنمایی شاهد هوشمند  شهید مجید محسنی

ردیف

نام جلسه

کلیات انجام کار

 

1

برد فرستنده

اتصال ماژول و جا سوکت ها و ترانزیستور و مقاوت

 

2

تکمیل برد گیرنده

اتصال ماژول و PT ها و مقاومت ها و شاخک ها و ....

 

3

اتصال سیم های رابط

اتصال جای باطر یها وایجاد ارتباط بین فرستنده و گیرنده

 

4

تست و باز بینی

راه اندازی ربا ت ها

 

5

آمار گیری ربات های سالم

بر گزاری  آزمایشی مسابقه

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 خرداد 1391    | توسط: مهدی ربیع    |    |
نظرات() 

طرح درس رباتیک دوم پایگاه تابستانی

طرح درس پایه دوم کلاسهای پایگاه تابستانی مدرسه راهنمایی شاهد هوشمند  شهید مجید محسنی

ردیف

نام جلسه

کلیات انجام کار

 

1

برد سنسور

اتصال فتوسل و پین هدر و جامپر ها و وا شر شاسی

 

2

برد کمکی

اتصال ولوم و ترانزیستور و خازن و .....

 

3

اتصال سیم های رابط

سیم دو سر سوکت و دو پین و چهار پین

 

4

تست و بازبینی

راه اندازی ربا ت ها

 

5

آمار گیری ربات های سالم

بر گزاری  آزمایشی مسابقه

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 خرداد 1391    | توسط: مهدی ربیع    |    |
نظرات() 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic