استفاده از اوقات فراغت مسئله و دغدغه ی همه افراد جامعه است.اگر افراد بتوانند با برنامه ریزی درست،مناسب وبراساس  شناخت استعدادها وعلایق خود وبا بهره گیری از اوقات فراغت خود موجبات رشد و پرورش خود را فراهم نمایند.درنهایت جامعه ای پویا و بانشاط را رقم خواهند زد و دستگاه های فرهنگی  نیز درجامعه وظیفه زمینه سازی بهینه برای این مهم  را برعهده  دارند.این وظیفه به خصوص برای نوجوانان و جوانان و به طور کلی دانش آموزان حساس تر است.چرا که درمورد آنان علاوه بر ایجاد سازوکارهای لازم برای استفاده آنها ،برنامه ها باید به گونه ای باشد که این قشر از جامعه چگونگی استفاده و بهره مندی از اوقات فراغت خود را بیاموزند.

لذا مدرسه راهنمایی شاهد هوشمند شهید مجید محسنی در این راستا وبه منظور زمینه سازی هر چه بیشتر برای تعلیم و تربیت آینده سازان میهن اسلامی وبا شعار « تابستان مدرسه تعطیل می شود ولی تربیت تعطیل شدنی نیست » برنامه های کلاس های پایگاه تابستانی خود را با شعار سال تولید ملی وحمایت از کار وسرمایه ایرانی ،با استفاده از نظرات شما اولیا محترم از تاریخ  5/4/1391 لغایت  10/5/1391 در زمینه های آموزشی وپرورشی سال آینده تحصیلی (91-92) برگزار می نماید.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 خرداد 1391    | توسط: مهدی ربیع    |    |
نظرات()